Wednesday, 17 October 2018

Xin giúp Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn chống lại những người ủng hộ Jane Fonda và Tom Hayden

Kính thưa quý đồng hương, 


Chúng ta không còn thời gian nữa, đối thủ của tôi là Tom Umberg bạn đồng nghiệp với Tom Hayden là chồng của Jane Fonda và những người ủng hộ  họ, đã liên tiếp chi hàng triệu đô la để đánh phá tôi. Họ đã gởi ra hàng loạt thông tin vu khống hoàn toàn sai sự thật , để bôi nhọ tôi nhằm dành lấy chức vụ Thượng Nghị Sĩ mà tôi đang tái tranh cử đại diện tiếng nói của cộng đồng chúng ta. 

Chỉ còn 21 ngày nữa là đến ngày bầu cử ngày 6, tháng 11,
đây là thời điểm rất quan trọng để giữ tiếng nói người Việt tại Thượng Viện Tiểu Bang.  Chúng tôi cần gây quỹ thêm $20,000 đô latrước ngày 21 tháng 10 là thời hạn chót để nộp hồ sơ tài chánh. 

Chúng ta sẽ không phản kháng lại được những người ủng hộ Tom Hayden và Jane Fonda với những lời cáo buộc và vu khống, nếu chúng tôi không có được sự ủng hộ của quý đồng hương.


Chính nhờ vào lòng yêu thương và sự ủng hộ của quý đồng hương, cộng  đồng chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, và đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Hãy chứng minh sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chúng ta.


Chúng ta còn rất nhiều kế hoạch trong tương lai mà chúng ta cần phải cùng nhau đạt thành quả. Xin quý đồng hương sát cánh cùng tôi và xin đừng để những người ủng hộ Tom Hayden là tiếng nói đại diện cộng đồng chúng ta.
Quý đồng hương ủng hộ bằng chi phiếu xin ghi và gởi về: Janet Nguyen for Senate 2018, 12866 Main Street, Suite 202, Garden Grove, CA 92840.

Xin vui lòng ghi số điện thoại và điện thư của quý đồng hương trong trường hợp chúng tôi cần liên lạc.  

Trân trọng,
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn