Tuesday, 6 February 2018

Chuyển Tin

-  Vấn đề Quốc / Cộng không thể là chuyện cá nhân mà là nan đề nghiêm trọng của toàn dân VN. Là con dân VN, nếu yêu nước chân thành đều có bổn phận tố giác, chống đối và góp tay giải thể đảng CSVN vì CSVN là tội đồ, là tai họa, là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc VN. CSVN lừa bịp, làm hại mọi người, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tuổi tác, giàu nghèo, đẳng cấp từ gần thế kỷ nay.

-  Những tên vỗ ngực Quốc Gia, chống cộng nhưng hành xử kiểu công an đảng trên khắp DĐ, chui rúc len lỏi vào các cộng đồng của người VNTNVC, tiếp tay Việt Cộng / Việt Gian, dùng lá cờ vàng làm khiên che chắn bản thân đồng thời làm vũ khí để đánh phá, hoả mù, vu cáo, bẻ cong sự thật, bôi bẩn, tấn công người Quốc Gia chân chính đều có trọng tội với Quê Hương Dân Tộc với Trời Đất, Thần Linh. Thành phần này rất nguy hiểm cho Người Việt Tị Nạn VC ở hải ngoại, cần phải nêu tên, chỉ mặt, tẩy chay.

-   Chuyển một bài viết, một bản tin là quyền của mọi người sống trong thể chế tự do. Người chuyển có thể liên đới trách nhiệm tùy theo nội dung của bài nhưng hoàn toàn không có nghĩa là chuyển bản tin của ai, người chuyển phải cùng phe đảng với người viết hoặc bị anh hưởng hay mất đi tính độc lập, chủ trương của riêng mình.

-  Đọc, nhận định, phê bình bài viết hoặc bản tin và có đồng quan điểm hay không là quyền  của độc giả.

-  Những kẻ thấy người bày tỏ hay chuyển những bài không hợp với chính kiến, quan điểm của đảng mình,  bèn tung  hứng, đặt điều, xuyên tạc, lăng mạ, phỉ báng, tố khổ, vu chụp, cô lập, bịt miệng, khủng bố tinh thần những người Quốc Gia lương chính là phản xạ Pavlov tự nhiên của bọn Việt Cộng, Việt Gian, Nằm Vùng và Tay Sai.

Ngô Minh Hằng