Wednesday, 18 September 2013

Lễ cầu an cho Ls Lê Quốc Quân và các nhà dân chủ trong nước tại chùa Pháp Vân


Vào ngày 13 tháng 9 năm 2013, chùa Pháp Vân tại Mississauga, Ontario, Canada đã tổ chức một buổi Lễ Cầu An cho Luật sư Lê Quốc Quân và các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước hiện đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản Việt Nam. Buổi lễ do Thượng Tọa Thích Tâm Hoà trụ trì đã bắt đầu vào 7 giờ 30 và kết thúc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày.