Wednesday, 31 August 2016

Collection hình Viet Nam, Sài Gòn

Collection hình Viet Nam, Sài Gòn....  ngày xửa ngày xưa trước 1975. Rất nhiều hình chưa bao giờ xem!

Người xem không khỏi bồi hồi trong tấc dạ. Thời thế đổi thay
Xin bấm vào LINK sau