Wednesday, 31 August 2016

Rồng Tiên Ơi! Xin Giữ Vẹn Sơn Hà

384137_287176961302355_100000301610258_976770_668924222_n.jpg

                                                                                                                      Click! Click! Click!

                 Rồng Tiên Ơi! Xin Giữ Vẹn Sơn Hà

                                Thơ Hà Huyền Chi - Hoàng Vân phổ nhạc

                Từ Nam Quan, ta ngàn năm ngó lui
                Suối Phi Khanh mãi lệ tuôn ngậm ngùi
                Hận vong nô hơn ngàn năm Bắc thuộc
                Rồng Tiên ơi! đau nỗi đau biển trời

                Từ Đồng Đăng ta nhớ nàng Tô Thị
                Bồng con thơ người hóa đá vọng phu
                Chùa Tam Thanh dóng lời chuông thanh nghị
                Buông hồi kinh hoài niệm vào thiên thu

                Từ Hoàng Sa ta nhớ thù Tô Định
                Bắt dân ta từng đáy biển mò châu
                Giết dân ta bằng hả hê thú tính
                Như giặc Hồ từng mổ ruột bêu đầu

                Từ Mê Linh ta vọng nhớ Vua Bà
                Đánh qua Tầu ôi dũng tướng quần thoa
                Chiếm hiên ngang sáu mươi lăm thành lũy
                Động Đình Hồ sóng máu còn dư ba

                Lý Thường Kiệt từng phá Tống ngàn xưa 
                Chiếm Khâm, Liêm ngài viết trang kỳ thư 
                Như sấm ký mang một lời cảnh báo 
                "Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư"

                Hoàng Liên Sơn biên thùy ta một cõi
                Từng bao lần ta đại phá quân Nguyên
                Hưng Đạo Vương, đức Quang Trung, Lê Lợi
                Khiến giặc Tầu từng khiếp vía nhiều phen

                Ải Chi Lăng, đang chìm vào đớn nhục
                Lũ giặc Hồ ngầm cắt đất cầu an
                Rồi Hoàng Sa sắp thành thềm hải ngục, 
                Đồng bào ta, rồi mạt kiếp cơ hàn

                Đòi Nam Quan vì xương máu ông cha
                Vì cháu con, quyết giữ lấy Hoàng sa
                Vì tương lai vì hồn thiêng sông núi
                Rồng Tiên ơi xin giữ vẹn sơn hà                  

                                                      

fTrongDongDongSon.jpg