Wednesday, 31 August 2016

PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT" VIÊN NGHỆ LỮ PHỎNG VẤN CHIẾN SĨ NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
P.V NGHỆ LỮ P.V CHIẾN SĨ NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

P.V NGHỆ LỮ P.V CHIẾN SĨ NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH


Kính gởi ông Trần Bách Việt phát ngôn nhân Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ,

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi đã nhận được văn bản tham gia bản  Tuyên Cáo thái bình cho thế giới biển năm 2016: 

Trung cộng phải rút khỏi biển Đông của quý LLQĐCDC.

Hân hạnh được ghi tên của quý Lực Lượng vào bản Tuyên cáo.

Nhân đây chúng tôi gởi sang quý vị bản Tuyên cáo chính thức bằng hai thứ tiếng Việt và Anh để tham khảo.

Trân trọng kính chào

Trần Đại Việt