Monday, 4 June 2018

Tình Ca

Có nhiều người bảo rằng Việt Nam là một dân tộc lãng mạn.
Cứ đọc ca dao của chúng ta để biết ra điều đó.

"Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn trông sao, sao mờ
"

Và hãy đọc Kiều, Chinh phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, để hiểu vì sao chúng ta không có anh hùng ca, mà chỉ có tình ca.
"Áo chàng đỏ tựa dáng phaNgựa chàng sắc trắng như là tuyết in"

Chiến tranh lan rộng và hình ảnh người lính đẹp như thế đó.
Và cũng lãng mạn vô cùngtrong giây phút chia ta dù có đau lòng xé ruột .

"Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy hàng dâu
Hàng dâu xanh ngắt một màu
Tình chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?"

Buồn và đẹp bởi có lẽ ai cũng hiểu rằng, ở nơi đâu tình ca biến mất, ở đó con người nhìn nhau không ra người nữa.

Tình ca dạy chúng ta cách yêu nhau và cả cách xa nhau nữa…
Có phải như thế không , thưa các bạn?

Bích Huyền

*Tranh: Lê Thuy Vinh