Monday, 4 June 2018

Triết Lý Tình Yêu - Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tình yêu có lẽ là một đề tài được khai phá nhiều nhất trong tất cả thể loại của nghệ thuật trên thế giới. Bởi vậy, quan niệm về tình yêu có thể nói là đã được diễn tả qua mọi hình thức bằng muôn ngàn khía cạnh khác nhau. Percy Shelley là một nhà thơ tình lãng mạn ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 của Anh quốc. Mặc dầu ngày nay ông được giới văn học Anh xem là một trong những nhà thơ tình hàng đầu của Anh, thế nhưng đương thời, thơ của ông không được xuất bản nhiều vì ông là người được xem là có khuynh hướng chống hoặc không tin tưởng vào tôn giáo. Mời quý vị đọc một bài thơ mang triết lý, hay đúng hơn là ý nghĩ riêng tư của Shelley về tình yêu: “Cảnh đẹp của thiên nhiên và đời sống đều không có ý nghĩa gì nếu em chẳng hôn anh.” Tác giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao đã diễn tả những lời thơ của bài “Love’s Philosophy" qua thể thơ lục bát nhẹ nhàng của văn chương Việt:

“Ánh dương ôm ấp đất liền
Trăng hôn biển vắng triền miên mơ mòng:
Thiên nhiên tình có như không
Nếu nàng chẳng đặt môi nồng hôn ta?”


Love’s Philosophy

The fountains mingle with the river
And the rivers with the Ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion;

Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one another's being mingle.
Why not I with thine?

See the mountains kiss high Heaven
And the waves clasp one another;
No sister flower would be forgiven
If it disdained its brother;

And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea:
What are all these kissings worth
If thou kiss not me?

Percy Bysshe Shelley
(1792-1822)


Triết Lý Tình Yêu

Suối nguồn chảy nhập vào sông
Sông trôi êm ái hòa cùng biển khơi,
Gió dâng từ bốn phương trời
Du dương quấn quít muôn đời cuộn bay.

Có chi ở thế gian này
Cô đơn mà chẳng sum vầy dài lâu
Tuân theo luật tối nhiệm mầu.
Đôi ta sao chẳng cùng nhau chung lòng?

Non cao hôn nhẹ trời trong
Sóng xa quần tụ chập chùng đại dương;
Hoa nào còn được mến thương
Khi chê cỏ nội, hoa vườn kề bên.

Ánh dương ôm ấp đất liền
Trăng hôn biển vắng triền miên mơ mòng:
Thiên nhiên tình có như không
Nếu nàng chẳng đặt môi nồng hôn ta?

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ